बांबवडे त भिडे गुरुजी बातमीबाबत दिलगिरी : दुरुस्त बातमी पुन्हा प्रसिद्ध केली आहे.

बांबवडे : या अगोदर प्रसिद्ध झालेल्या बातमी मध्ये भिडे गुरुजी हे संभाजी ब्रिगेड चे संस्थापक या आशयाने उल्लेख झाला होता. परंतु ते अनवधनाने झाले होते. दरम्यान भिडे गुरुजी हे शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान ह्या संस्थेचे संस्थापक आहेत. चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत आहे. याबाबत ची दुरुस्ती केलेली बातमी पुन्हा प्रसिद्ध केली आहे. चुकीबाबत क्षमस्व.धन्यवाद.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!