शाहूवाडी तालुक्यातून दोन ठिकाणाहून २८७४रु.ची चोरटी दारू जप्त

बांबवडे : कापशी, गोगवे तालुका शाहूवाडी येथून बेकायदा विक्रीस असलेली २८७४/- रु. किमतीची दारू पोलिसांनी जप्त केली आहे.

कापशी तालुका शाहूवाडी येथून मधुकर केशव जामदार वय ५३ वर्षे याच्याकडून बेकायदा विक्री करण्यास उपलब्ध असलेली १६८६ रु. किमतीची दारू पोलिसांनी जप्त केली आहे.

गोगवे तालुका शाहूवाडी येथून पांडुरंग तुकाराम लोहार वय ५१ वर्षे याच्याकडून ११८८/-रु. किमतीची बेकायदा विक्रीस असलेली दारू पोलिसांनी जप्त केली आहे.

याबाबत अधिक तपास शाहूवाडी पोलीस ठाण्याचे हेड कॉन्स्टेबल बांबळे ,तर बांबवडे  दूरक्षेत्र पोलीस ठाण्याचे  हेड कॉन्स्टेबल अपराध करीत आहेत.

0
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: