थावडे – सोंडोली रस्त्याची चाळण

सोंडोली :
शाहूवाडी तालुक्याच्या उत्तर भागातील थावडे ते सोंडोली रस्त्याची चाळण झाली आहे. रस्त्यावर मोठ्मोठे खड्डे पडले असून पाऊस चालु झाल्याने हे खड्डे पाण्याने भरले असून, हा रस्ता धोकादायक बनला आहे. या रस्त्यावरून वाहन चालकांना वाहन चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागत असून, छोट्या मोठ्या अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे.
शाहूवाडी उत्तर भागातील सोंडोली ते थावडे रस्ता कानसा खो-यातील मुख्य रस्ता असून, या रस्त्यावरून वहानांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात आहे . या भागातील लोकांना शिराळा तालुक्यातील चरण , आरळा , शेडगेवाडी , या बाजारपेठ असल्याने, या रस्त्यावरून च प्रवास करावा लागतो. या रस्त्याची अवस्था गेले तीन वर्षापासुन अशीच असून, याकडे संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी लक्ष द्यावे व रस्ता दुरुस्तीचे काम करावे, शी मागणी प्रवाशी वर्गातून होत आहे.

1+

Mukund Pawar

Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!