एकेकाळची सेनेची मुलुखमैदानी तोफ विसावली: शामराव घोगरदरे

बांबवडे : एकेकाळी, ज्यावेळी शिवसेनेकडे माणसे नव्हती, त्यावेळी व्यासपीठावरून सेनेची महती सांगणारी मुलुख मैदानी तोफ म्हणजे परखंदळे तालुका शाहुवाडी येथील शामराव घोगरदरे . हीच मुलुखमैदानी तोफ आता चीरशांतीत विसावली.आहे. शामराव घोगरदरे यांचं दि. ३० जुलै २०१७ रोजी हृदयविकाराने निधन झालं. त्यांच्या आत्म्यास ईश्वर शांती देवो.

Mukund Pawar

Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page
error: Content is protected !!