राजकीय

शाहुवाडी तालुक्याचा ४ थ्या फेरी अखेर निकाल ….

शाहुवाडी तालुक्यातील नुकत्याच हाती आलेल्या ३ री फेरी नंतर चा निकालानुसार ,:

येळवण जुगाई येथे मानसिंगराव गायकवाड गटाने सत्ता काबीज केली असून श्री.विलास चव्हाण यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

उदगिरी येथे शिवसेना आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.पांडुरंग पाटील यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

उचत येथे शिवसेना आघाडीने सत्ता काबीज केली आहे .

तुरुकवाडी  येथे जनसुराज्य आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.पांडुरंग कांबळे  यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

वरेवाडीत  येथे जनसुराज्य  आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.आबाजी भोसले  यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

 

विरळे  येथे स्थानिक  आघाडीने सत्ता काबीज केली असून सौ .शारदा  पाटील यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

करूंगळे  येथे शिवसेना   आघाडीने सत्ता काबीज केली असून माधव  कळंत्रे यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

Mukund Pawar

Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!