शाहुवाडी तालुक्यातील नुकत्याच हाती आलेल्या ५ री फेरी नंतर चा निकालानुसार ,:

शाहुवाडी तालुक्यातील नुकत्याच हाती आलेल्या ५ री फेरी नंतर चा निकालानुसार ,:

बांबवडे येथे गायकवाड गटाने सत्ता काबीज केली असून श्री.सागर स कांबळे यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

भेडसगाव येथे शिवसेना आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.अमर पाटील यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

साळशी येथे सयुंक्त महादेव पाटील आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.संदीप पाटील यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

पिशवी येथे जनसुराज्य आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.लक्ष्मी पाटील यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

सरूड येथे शिवसेना आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.राजकुवर पाटील यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

निळे येथे जनसुराज्य आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.संजय पाटील यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

खोतवाडी येथे जनसुराज्य आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.धोंडीराम खोत यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

येलूर येथे जनसुराज्य आघाडीने सत्ता काबीज केली असून श्री.कमल तुकाराम पाटील यांची सरपंच पदी निवड झाली आहे.

1+

Mukund Pawar

Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!